Undervisnings­opplegg for ungdom i kritisk mediebruk og kildebevissthetFinn undervisningsopplegg

Tema

Kildekritikk i kriser

Når det skjer dramatiske hendelser, som for eksempel drapene på Kongsberg, oppstår det et stort informasjonsbehov. Vi må gjerne ta stilling til både rykter og uverifisert informasjon fra ukjente kilder. Hvordan kan vi avgjøre hvilken informasjon vi kan ha tiltro til?