Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i

kritisk mediebruk og kildebevissthet

Ukas undervisningsopplegg

Hvordan oppdage reklame i videoer? Hvilke krav stilles til merking av reklame i dag? Gjennom å jobbe med temaet får elevene en bedre forsåelse av fenomenet reklame i sosiale medier.