Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i

kritisk mediebruk og kildebevissthet

Sommerens undervisningsopplegg

Ungdom bruker sosiale medier som en viktig informasjons- og nyhetskanal. Her får elevene tips de kan bruke for å vurdere det de leser på sosiale medier.