Undervisnings­opplegg for ungdom i kritisk mediebruk og kildebevissthetFinn undervisningsopplegg

Tema

Nøytrale medier?

Elevene jobber med kritisk lesing av tekster om krigen mellom Israel og Hamas. Ved å analysere tekster fra mediene skal de vurdere hva slags virkelighetsbilder tekstene skaper, og diskutere tekstenes nøytralitet.

Falskt innhold i feeden

Her blir elevene kjent med innhold som er laget av kunstig intelligens, sett i konteksten av krigen mellom Israel og Hamas.