Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Tenk.faktisk.no samler inn og bruker personopplysninger.

1. mars 2021

Tenk.faktisk.no er en del av Faktisk.no AS, organisasjonsnummer 919 036 508. Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Faktisk.no samler inn og bruker personopplysninger på Tenk.faktisk.no. Her kan du lese om hvilke data som samles inn og hvordan det brukes. Vi er opptatt av å ta godt vare på informasjonen om deg.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn og e-postadresse. Les mer hos Datatilsynet.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på tenk.faktisk.no

Ansvarlig redaktør i Faktisk.no har det daglige ansvaret for vår behandling av personopplysninger på Tenk.Faktisk.no med mindre annet er oppgitt under. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi står selv for databehandling, utvikling og vedlikehold av nettstedet. Våre driftsleverandører er Heroku, Papertrail og Sanity.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av de nevnte driftsleverandørene. Det er kun Faktisk.no og driftsleverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Faktisk.no har egne databehandleravtaler med de nevnte leverandørene som regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles. Disse kan leses her:


Nettstatistikk

Faktisk.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Tenk.faktisk.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å måle trafikk og engasjement, samt til å forbedre og videreutvikle brukeropplevelsen på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk: Dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Faktisk.no plasserer selv ingen informasjonskapsler hos våre brukere, men analyseverktøyet nevnt i forrige del kan gjøre dette. På nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer vil vi kunne ha behov for å oppdatere personvernerklæringen. Du finner alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på nettsiden.

Klageadgang

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt med oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Deling av innhold

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Kontaktinformasjon