22. juli: Norges reaksjoner

Hvordan har 22. juli påvirket Norge? Det skal dere danne dere et bilde av ved å jobbe med ulike kilder.

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Les gjennom de fire kildene om 22. juli i grupper på 3. Disse skal hjelpe dere med å danne et helhetlig bilde av hvordan terrorangrepet har påvirket Norge etter 22. juli og frem til i dag.

Oppgave 2

Hva er det viktigste i uttalelsene du nå har lest om hvordan angrepet har påvirket dem? Diskuter i gruppa. Noter deretter ned to-tre setninger om hver av uttalelsene, hvem som har sagt det og hvor det har blitt publisert. Se eksempel.

Oppgave 3

Diskuter og svar på spørsmålene.

Oppgave 4

Nå skal dere lage en veggavis som presenterer de ulike kildenes synspunkt på hvordan Norge har opplevd 22. juli. Her får dere bruk for det arbeidet dere har gjort tidligere i økten. Veggavisen skal inneholde de ulike uttalelsene dere har trukket ut med informasjon om kilden bak. Se eksempel.

Eksempel på utforming av veggavis

Oppgave 5

Nå skal dere forberede dere på å presentere veggavisen for en annen gruppe. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene når dere presenterer:

  • Hvordan opplever dere at terrorangrepet har påvirket Norge?
  • På hvilken måte påvirker kildenes bakgrunn uttalelsene?