22. juli: Vurder årsakene

Hvordan blir man radikalisert og hva kan ha bidratt til at Anders Behring Breivik ble en terrorist?

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Les artikkelen "Hvordan blir man radikalisert?". Læreren din bestemmer om du skal lese den individuelt, i par eller i gruppe.

Oppgave 2

Jobb med oppgavene til teksten og noter svarene dine i stikkord.

Oppgave 3

Du har nå kjennskap til motivene bak terrorhandlingene, terroristens oppvekst og årsaker til at man kan bli radikalisert.

Nå skal du jobbe med årsakskort i grupper. Klipp ut kortene og se gjennom oppgavene før du starter.