Bredde i kildegrunnlaget

Her drøfter du fordeler og ulemper ved ulike type kilder og lærer en metode for å vurdere kilder i møte med ukjente temaer.

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Last ned og jobb med arbeidsarket "Fordeler og ulemper ved ulike kilder".

Oppgave 2

Diskuter med en samarbeidspartner hva dere har fylt ut på arket.

  • Hva er dere enige om?
  • Hva er dere er uenige om?

Argumenter for valgene dine ved å bruke konkrete eksempler.

Oppgave 3

Bruk arbeidsarket "Hva sier ulike kilder?" til å hente informasjon fra ulike kilder om temaet du jobber med.