Detektivlesing - undersøk teksten

Her lærer du å undersøke mange sider ved en tekst for å gjøre deg opp en mening om den. Lykke til!

Detektivlesing

Detektivlesing handler om å se på teksten fra flere sider for å kunne ta stilling til den som . Gjennom å lese teksten og gjennomføre vil du få konkrete tips til å lese en tekst kritisk.

Erfaringene fra detektivlesing kan du ta med deg videre når du for eksempel skal vurdere hvilke kilder du skal bruke til en skoleoppgave. Du kan også bruke erfaringene når du slapper av på mobilen og møter på informasjon der.

Oppgave 1

Les gjennom teksten du har fått beskjed om av læreren din.

Hvis det er et av forslagene du skal lese, finner du lenken her.

Kortprat

Dere samarbeider nå i grupper på 2-4 personer. Kortene til kortpraten får dere utdelt av læreren deres.

  1. Trekk ett og ett kort fra kortbunken.
  2. Kortet leses og løses sammen med gruppa.
  3. Gruppa skriver ned spørsmålet og svaret på svararket deres. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve litt mer tid og undersøkelser.
  4. Avslutningsvis oppsummerer gruppa hva dere nå mener om kilden, og skrive det ned på svararket deres.