Ekkokammer vs. filterboble

Ekkokammer og filterboble brukes litt om hverandre, men de er egentlig to forskjellige ting. Hva betyr egentlig disse begrepene?

Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se filmen om ekkokammer og svar muntlig på spørsmålene.

Er du i et ekkokammer? (1:34)

Oppgave 2

Se videoen om filterboble og svar på spørsmålene muntlig.

Du lever i en filterboble (1:57)

Oppgave 3

Diskuter spørsmålene under.

Oppgave 4

Når dere har gått gjennom post-it-lappene sammen med klassen på nytt, forteller læreren deres dere hvilken av oppgavene under dere skal gjøre. Dere skal gjøre enten A eller B.