Faktasjekk: Amazonas brenner

Amazonas er hjemmet til mange ulike dyre- og plantearter, men er truet av branner og hogst. Hva er egentlig fakta om Amazonas?

Oppgave 1

Høsten 2019 var ble det meldt om mange skogbranner i Amazonas. Se filmen og svar på spørsmålene i liten gruppe.

25. august 2019 postet skuespilleren Leonardo DiCaprio dette bildet med tekst på sin Facebook-konto. Foto: Screenshot Instagram.

Oppgave 2

Det er lett å la seg rive med når en ser dramatiske bilder. Les artikkelen fra Faktisk.no om Amazonas og svar på spørsmålene.

Oppgave 3

Faktisk.no ønsker å formidle faktasjekken sin om Amazonas til ungdom, og trenger deres hjelp. Du skal nå lage en presentasjon av faktasjekken som engasjerer ungdom på deres alder.