Faktasjekk Åssiden

Dette er en oversikt over Faktasjekk feeden din! Her finner du innhold og ressurser som du som lærer kan ha behov for.

Om uka

I uke 50 kommer Tenk til Åssiden for å jobbe med elevene deres om faktasjekk og kildekritikk. På denne siden finner du nødvendig informasjon om uka, med linker og ressurser som kan være nyttige for deg som lærer. Denne videoen kan du vise for elevene dine i forkant.

Vi gleder oss til å komme til Drammen!

Oversikt over uka

En tidslinje for Åssiden uke 50. Mandag: Kickoff. Felles, aktualisering, informasjon og oppdrag for uka. Tirsdag til fredag: Underveis: Undervisningsopplegg fra Tenk, lokal forankring, biblioteket, aktuelle aktører, og fordypningsdag med Tenk. Gruppe 10-15 elever. 4 timer. Mandag: Kickdown. Klassevis. Plakatvandring. Innlegg fra fordypningselevene. Panelsamtale.

Kickoff

På mandagen 12/12 kl 12:00 kommer Tenk på besøk til Åssiden for å holde et kickoff-foredrag. Her vil elevene bli presentert for tematikken og få en innføring i kildebevissthet fra oss.

Ukesoppdrag

Elevene skal gjennom uka jobbe med å undersøke sitt kildeunivers. De skal velge seg et tema og sjekke hva ulike kilder sier om temaet. Kildene kan være alt fra sosiale medier som TikTok og Instagram til forskningsresultater og leksikon. Resultatet skal bli en plakat i form av for eksempel et tankekart.

Eksempel på plakat

Undervisningsopplegg

Vi har valgt ut noen undervisningsopplegg som vi tenker kan passe spesielt bra med tematikken for uka. Her kan du finne opplegg som du kan gjennomføre med klassen din i løpet av uka, eller du kan velge andre opplegg som du tenker passer spesielt bra for din klasse.

Dypdykk

Tirsdag 13.10, fra 10.00-14.00

Tenk skal jobbe tett med en liten gruppe på 10-15 elever, som får et spesialoppdrag. Dere på skolen velger ut elevene.

De får komme til oss på Pressens Hus i Oslo. Der skal de gjøre et dypdykk i feeden sin, og forberede en presentasjon som kan holdes for klassen, trinnet, elevrådet, eller andre grupper på skolen. Denne gruppa får mer informasjon direkte fra oss når vi jobber med dem.

Tenk står for lunsj og togbilletter. Inntil to lærere kan følge elevene om ønskelig.

Ta gjerne med pc eller Mac, og skrivesaker, samt ørepropper til å høre lyd.

Eksterne aktører

I løpet av uka er det flere muligheter for å møte på eksterne aktører. Se under.

Kickdown

Som en avslutning på uka har Tenk laget en presentasjon som hver lærer kan holde for sin klasse. Elevene i klassen kan også presentere plakatene sine, enten en og en, eller ved å ha en plakatvandring. Se presentasjonen for mer utfyllende informasjon (kommer).

I tillegg kan noen fra Dypdykk-gruppa komme og holde sin presentasjon, dersom det passer seg sånn.