Faktasjekk Fredrikstad

Dette er en oversikt over Faktasjekk feeden din! Her finner du innhold og ressurser som du som lærer kan ha behov for.

Om uka

I uke 37 kommer Tenk til Glemmen for å jobbe med elevene deres om faktasjekk og kildekritikk. På denne siden finner du nødvendig informasjon om uka, med linker og ressurser som kan være nyttige for deg som lærer. Denne videoen kan du vise for elevene dine i forkant.

Vi gleder oss til å komme til Fredrikstad!

Oversikt over uka

En tidslinje for Fredrikstad uke 37. Mandag: Kickoff. Felles, aktualisering, informasjon og oppdrag for uka. Tirsdag til torsdag: Underveis: Undervisningsopplegg fra Tenk, lokal forankring, biblioteket, aktuelle aktører, og fordypningsdag med Tenk. Gruppe 10-15 elever. 4 timer. Fredag: Kickdown. Klassevis. Plakatvandring. Innlegg fra fordypningselevene. Panelsamtale.

Kickoff

På mandagen i uke 37 kommer Tenk på besøk til Fredrikstad for å holde et kickoff-foredrag på Litteraturhuset. Her vil elevene bli presentert for tematikken og få en innføring i kildebevissthet fra oss.

09.00-10.00 Kick off runde 1

10.30-11.30 Kick off runde 2

13.30-14.30 Kick off runde 3

Vi har tilgang til lokalet i Litteraturhuset hele mandagen, så hvis noen lærere ønsker å benytte det utenom tidspunktene for kickoff, er dere velkomne til det. Avklar det med Selma og Ann Hilde.

Ukesoppdrag

Elevene skal gjennom uka jobbe med å undersøke sitt kildeunivers. De skal velge seg et tema og sjekke hva ulike kilder sier om temaet. Kildene kan være alt fra sosiale medier som TikTok og Instagram til forskningsresultater og leksikon. Resultatet skal bli en plakat i form av for eksempel et tankekart.

Eksempel på plakat

Undervisningsopplegg

Vi har valgt ut noen undervisningsopplegg som vi tenker kan passe spesielt bra med tematikken for uka. Her kan du finne opplegg som du kan gjennomføre med klassen din i løpet av uka, eller du kan velge andre opplegg som du tenker passer spesielt bra for din klasse.

Dypdykk

Tenk skal jobbe tett med en liten gruppe på 10-15 elever, som får et spesialoppdrag. De får komme til oss på Pressens Hus i Oslo. Der skal de gjøre et dypdykk i feeden sin, og forberede en presentasjon som kan holdes for klassen, trinnet, elevrådet, eller andre grupper på skolen. Elevene får lunsj av oss.Denne gruppa får mer informasjon direkte fra oss når vi jobber med dem.

Tidspunkt for dypdykket er onsdag 14. september, kl 10.00-14.00 på Pressens Hus i Oslo. Elevene tar tog fra Fredrikstad stasjon kl 8:44.

Ta gjerne med pc eller Mac, og skrivesaker, samt ørepropper til å høre lyd.

Eksterne aktører

Bibliotekene, lokalavisene og andre lokale aktører involveres på ulike måter i løpet av uka.

Sesjoner og foredrag

Biblioteket i Fredrikstad: har satt av tid til å kunne veilede og svare på spørsmål fra elever på Glemmen i ungdomsrommet Loftet på Hovedbiblioteket. Det er satt av tid tirsdag og onsdag mellom 12 og 14. Loftet er et rom der det passer å være 15-20 stykker om gangen. De lager også en liten utstilling med bøker og informasjon knyttet til temaordene elevene kan velge mellom til ukesoppdraget.

Medietilsynet: Holder et miniforedrag etterfulgt av en kahoot og mulighet for elevene til å stille spørsmål. Dette blir i auditoriet på skolen mandag fra 13.00-13.45.

NRK: Journalist Christian Nicolai Bjørke kommer til Glemmen vgs og forteller om saken «En app – to verdener» onsdag 14. september kl 10.00 i Elevsenteret.

Fredrikstad blad: holder foredrag onsdag kl 13.00 i elevsentret. Fredrikstad blad skal ta utgangspunkt i arbeidet med 17. mai i Fredrikstad 2021 og bråket der.

Stands på skolebiblioteket

Meditilsynet vil også være tilgjengelig for spørsmål ved infohjørnet deres på skolebiblioteket tirsdag fra 12.30- 14.30.

Tirsdag fra 11.00-13.00 vil Tenk betjene sin stand. Her vil det resten av uka være tilgang på informasjon og materiell om kildekritikk og kritisk mediebruk.

Kickdown

Som en avslutning på uka har Tenk laget en presentasjon som hver lærer kan holde for sin klasse. Elevene i klassen kan også presentere plakatene sine, enten en og en, eller ved å ha en plakatvandring. Se presentasjonen for mer utfyllende informasjon. Vi legger ut presentasjonen i løpet av onsdagen.

I tillegg kan noen fra Dypdykk-gruppa komme og holde sin presentasjon, dersom det passer seg sånn.