Faktasjekk Vinje

Dette er en oversikt over Faktasjekk feeden din! Her finner du innhold og ressurser som du som lærer kan ha behov for.

Om uka

I uke 39 kommer Tenk til Vinje for å jobbe med elevene deres om faktasjekk og kildekritikk. På denne siden finner du nødvendig informasjon om uka, med linker og ressurser som kan være nyttige for deg som lærer. Denne videoen kan du vise for elevene dine i forkant.

Vi gleder oss til å komme til Vest-Telemark vgs!

Oversikt over uka

Her ser du en kjøreplan for uka. På lærerværelset finner du også en bunke med ressurser/plakater du kan henge opp i klasserommet. Der finner du også spørsmålsark som kan brukes til refleksjon i grupper på Kick Down.

Oversikt over uka. Samme som det nedlastbare dokumentet.

Kickoff

Kl. 10.30 på mandag kommer Tenk på besøk til skolen for å holde et kickoff-foredrag. Her vil elevene bli presentert for tematikken og få en innføring i kildebevissthet fra oss. Vi presenterer også ukesoppdraget kort.

Ukesoppdrag

Elevene skal gjennom uka jobbe med å undersøke sitt kildeunivers. De skal velge seg et tema og sjekke hva ulike kilder sier om temaet. Kildene kan være alt fra sosiale medier som TikTok og Instagram til forskningsresultater og leksikon. Resultatet skal bli en plakat i form av for eksempel et tankekart.

Et eksempel på et tankekart.

Undervisningsopplegg

Vi har valgt ut noen undervisningsopplegg som vi tenker kan passe spesielt bra med tematikken for uka. Her kan du finne opplegg som du kan gjennomføre med klassen din i løpet av uka. Du kan også velge andre opplegg som du tenker passer spesielt bra for din klasse.

Dypdykk

Tenk skal jobbe tett med en liten gruppe på 5-10 elever, som får et spesialoppdrag. De skal gjøre et dypdykk i feeden sin, og forberede en presentasjon som kan holdes for klassen, trinnet, elevrådet, eller andre grupper på skolen. Denne gruppa får mer informasjon direkte fra oss når vi jobber med dem.
Vi tar med oss gjengen til Vinjesenteret med taxi 09.30, og elevene blir transportert tilbake og er på skolen igjen ca 14.30.

Eksterne aktører

Bibliotekene, lokalavisene og andre lokale aktører involveres på ulike måter i løpet av uka.

Sesjon med Vest-Telemark Blad

Redaktør Øystein Øygården kommer fra Vest-Telemark Blad og skal holde foredrag på onsdag. Her har elevene mulighet til å stille spørsmål.

En app – to verdener

TikTok viser ikke krigen i Ukraina til russiske brukere, men rett over den ukrainske grensen kan store deler av feeden være full av krigsrelatert innhold. NRK skrev en sak om dette allerede i april, og her finner du en video på 6 minutter der en journalist presenterer saken.

En app - to verdener. En journalist forteller om arbeidet med artikkelen.

Kickdown

Som en avslutning på uka har Tenk laget en presentasjon som hver lærer kan holde for sin klasse. Elevene i klassen kan også presentere plakatene sine, enten en og en, eller ved å ha en plakatvandring. Se presentasjonen for mer utfyllende informasjon. I tillegg kan noen fra Dypdykk-gruppa komme og holde sin presentasjon, dersom det passer seg sånn.

Lærerevaluering

Vi setter stor pris på om du som lærer tar deg tid til å legge igjen en liten evaluering av uken når du er ferdig med å gjennomføre kickdown! Denne linken vil også komme på mail når uken er over.