Film, spørsmål og quiz om deepfake

60 min

Her skal du se videoklippene og svare på tilhørende spørsmål. Til slutt kan du teste deg selv gjennom en quiz.

Hjemmeskole
Quiz
Diskusjon

Oppgave 1

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 2

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 3

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 4

Se videoen og svar på spørsmålene.

Quiz

Test deg selv og gjør quizen!

Tipsplakat om Deepfakes

Denne plakaten gir noen tips om hvordan du kan være kildekritisk i møte med Deepfakes.