Film, spørsmål og quiz om deepfake

60 min

Her skal du se videoklippene og svare på tilhørende spørsmål. Til slutt kan du teste deg selv gjennom en quiz.

Oppgave 1

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 2

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 3

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 4

Se videoen og svar på spørsmålene.

Quiz

Test deg selv og gjør quizen!