Film, spørsmål og quiz om deepfake

Her skal du se videoklippene og svare på tilhørende spørsmål. Til slutt kan du teste deg selv gjennom en quiz.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 2

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 3

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgave 4

Se videoen og svar på spørsmålene.

Quiz

Test deg selv og gjør quizen!

Tipsplakat om Deepfakes

Denne plakaten gir noen tips om hvordan du kan være kildekritisk i møte med Deepfakes.