#ForYou?

Hva betyr ForYou på Tik Tok og hvem bestemmer hva vi skal se på? Det skal du undersøke nå!

Diskusjon
Video

Oppgave 1

Gå inn på mobilen din og åpne TikTok-appen. Scroll gjennom ForYou-strømmen som vises når du trykker på "home" nederst i venstre hjørne i 5 minutter. Ut fra din ForYou-strøm skal du svare på spørsmålene under.

Forbered deg på å presentere funnene dine for sidemannen.

Oppgave 2

Presenter i par hva dere fant for hverandre. Diskuter deretter spørsmålet under:

Oppgave 3

Se filmen "TikTok og algoritmer" og svar på spørsmålene.

Slik brukes TikTok-algoritmene (1.29)

Oppgave 4

TikTok sine algoritmer tilpasser innholdet i din ForYou-strøm til deg. Samarbeid i par og lag en liste over positive og negative sider ved det dette som skal presenteres for klassen.