Grafer til høyre og venstre

Grafer blir ofte brukt for å forklare hvordan en utvikling er. Men hvordan blir det når de som lager grafen ikke er helt presis?

Oppgave 1

Se videoen om grafer fra NRK skole.

Grafer forklart av NRK skole (0:54)

Oppgave 2

Last ned PDF'en og løs oppgavene i heftet.