Hva er desinformasjon?

45 min

Her blir du kjent med begrepet desinformasjon. Du lærer hvordan desinformasjon kan påvirke oss og samfunnet vi lever i.

Hjemmeskole
Diskusjon

Oppgave 1

Se video

Dette er desinformasjon (1:13)

Oppgave 2

Svar på spørsmålene.