Hva er et ekkokammer?

45 min

Her blir du kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Oppgave 1

Se videoen.

Hva er et ekkokammer? (1:05)

Oppgave 2

Svar på spørsmålene til videoen.