Hva er "heating" på TikTok?

Hva er "heating" på TikTok, og hvilke konsekvenser kan det ha for oss som enkeltpersoner, og for samfunnet?

Diskusjon

Grønn side av arket

Bruk noen minutter til å søke opp hva "" på TikTok betyr. Prat sammen på gruppa og fyll inn definisjoner, eksempler og konsekvenser på side 1 i pdf-en under.

Første siden fra pdf'en Hva er heating på tiktok.
Trykk på bildet for å se første side i PDF'en i fullskjerm.

Gul side av arket

Les over snakkeboblene på side 2. Ta stilling til hvilket utsagn som passer best til deg. Deretter deler du med de andre på gruppa hva du har valgt, og ikke minst hvorfor.

andre side til pdf'en Hva er heating på tiktok
Klikk på bildet for å se side 2 av pdf'en i fullskjerm.

Diskuter med gruppa

Diskuter de to spørsmålene under. Fyll gjerne på notater på den grønne siden av arket.