Hva er radikalisering?

Hva vil det si å bli radikalisert? Hvorfor blir noen radikalisert? Og ikke minst: Hva kan vi gjøre for å forebygge det?

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 2

Svar på spørsmålene til teksten i par eller liten gruppe. Vær klare til å dele i klassesamtale etterpå.

Et mørkt bilde av en person foran en laptop. Personen har et hette som skjuler ansiktet.
Foto: Unsplash