Hva er radikalisering?

Hva vil det si å bli radikalisert? Hvorfor blir noen radikalisert? Og ikke minst: Hva kan vi gjøre for å unngå å bli radikalisert?

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 2

Svar på spørsmålene til teksten i par eller liten gruppe. Vær klare til å dele i klassesamtale etterpå.

Foto: Unsplash