Hva sier grafen?

Vanskelige spørsmål kan være enklere å forstå med en graf. Likevel kan det være lurt å se nøye på grafene du får presentert.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se filmen og svar på spørsmålene.

PragerU: Fossil fuels - the greenest energy (1:04)

Oppgave 2

Filmen har følgende påstand: "Fossil brensel er den grønneste energien."

Skjermbilde fra videoen som viser et diagram. Diagrammet viser utviklingen av bruken av fossilt drivstoff og tilgangen på rent vann. Begge viser en oppgang fra 1990 til 2010. Kildene er BP, Statistical Review of World Energy 2013, Historical data workbook; World Bank, World Development Indicators Online Data, April 2014
Skjermbilde av grafen i filmen "Fossil fuels: The greenest energy"

Oppgave 3

Filmen ønsker å overbevise oss om at fossil energi er den grønneste energien, og den bruker grafer som argumenter. Svar på oppgavene til denne påstanden. Forbered dere på å dele noe av det dere kommer frem til med klassen.

Oppgave 4

Lag en kort tipsliste for hvordan en kan unngå å bli lurt av en graf. (maks fem tips) Forbered deg på å dele med klassen.

Et skjermbilde fra en NRK-sending. Programlederen peker på en graf som går litt opp og ned. X-aksen går fra 2015 til 2024, og Y-aksen fra 0 til 2,5. Det er en stiplet linje som viser forventet vekst, og på toppen står tallet 1,5, selv om grafen ikke når opp til 1,5 på Y-aksen.
Det var en gang en graf som nektet å tro at renten skal opp til 1,5 prosent. NRK. 18/3/2021. Foto: @hvordanikkelagegrafer Twitter