Hva skjer i Ukraina?

Hvordan skal vi jobbe med kilder i en pågående krise, og hvor finner vi troverdig informasjon?

Diskusjon

Oppgave 1

Se videoen om kriser i verden (1:03) og svar på spørsmålet: Hva tenker du når du hører ordene "krig", "konflikt" og "krise"?

Oppgave 2

Diskuter spørsmålene i grupper.

Foto: NTB

Oppgave 3

Du skal nå vurdere kildenes troverdighet og egnethet. Hvilke av disse kildene ville du anbefalt til en venn som ønsket å lære mer om dette? Begrunn valgene dine og diskuter med gruppa.