Hvem sprer falske nyheter?

45 min

Hvem sprer falske nyheter? Her skal du reflektere over hvordan du kan bidra til å stoppe spredningen.

Oppgave 1

Se videoen. Det kan være lurt å se den to ganger før du går i gang med spørsmålene i oppgave 2.

Oppgave 2

Svar på oppgavene i skrivebok eller et eget dokument.