Hvordan er din filterboble?

40 min

Her skal du undersøke og utfordre din egen filterboble. Hvilken informasjon er det du går glipp av?

Oppgave 1

Velg to forskjellige apper du skal undersøke litt nærmere. For eksempel Youtube, Snapchat, Instagram, Tiktok, Netflix, Spotify eller liknende.

Ta en titt på de fem første innleggene som blir anbefalt for deg i hver av de to appene:

a) Hva slags type saker og innlegg er det?

b) Hva handler de om?

c) Hvorfor tror du akkurat dette er anbefalt til deg?

Oppgave 2

Se nærmere på i de to appene:

a) Er det noen spesielle temaer som går igjen?

b) Kommer du på noen temaer som ikke er noe særlig representert i appene hos deg?

Eksempler på dette kan være fotball, lokalnyheter, nasjonale nyheter, internasjonale nyheter, sport, trening, friluftsliv, humor, håndarbeid, musikk, litteratur, reising, politikk, spill, teknologi, kunst, historie, astronomi etc.

c) Hva synes du om din Hvilke fordeler og ulemper kan den ha for deg?

Oppgave 3

a) Hvordan kan du påvirke din filterboble?

b) Hvordan kan du få nyheter og informasjon som ikke er i filterboblen din?