Informasjonen du møter

45 min

Her skal du reflektere over hvilke kilder du bruker til daglig, og hvordan de kan bidra til å farge dine meninger.

Video

Se videoen (1:06)

Spørsmål

Noter i skrivebok/eget dokument. Svar på spørsmålene til videoen:

  1. Hvilke steder får du informasjon fra? Sett opp en liste over du bruker i løpet av en vanlig hverdag.
  2. Hvor henter du informasjon hvis du lurer på noe konkret, for eksempel til en skoleoppgave?
  3. Hvor henter du informasjon som er med på å farge meningene dine?
  4. Hva synes du er den viktigste fordelen med dagens informasjonslandskap? Hvorfor?
  5. Hva synes du er den største utfordringen med dagens informasjonslandskap? Hvorfor?
  6. Hvorfor tror du det står Tenk deg om og Vær nysgjerrig på slutten av filmen?