Informasjonen du møter

Her skal du reflektere over hvilke kilder du bruker til daglig, og hvordan de kan bidra til å påvirke meningene dine.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se videoen om dagens informasjonslandskap (1:06)

Oppgave 2

Svar på spørsmålene til videoen.

Oppgave 3

Informasjonen du møter, kan være med på å påvirke meningene dine om ulike temaer. Reflekter over spørsmålene under og noter ned hva du har tenkt.