Informasjonskrigen om Ukraina

Hvordan kan man avsløre falsk informasjon under store internasjonale kriser som den som pågår i Ukraina nå?

Diskusjon
Video

Oppgave 1

Diskuter spørsmålene i par eller liten gruppe.

Oppgave 2

Se videoen. Ta notater mens du ser den, du skal bruke innholdet i filmen i neste oppgave.

Slik vurderer du informasjon om krigen i Ukraina.

Oppgave 3

Svar på spørsmålene under. Forbered dere til å dele med klassen.