Jakten på sannheten

Her finner biblioteksansatte all informasjon de trenger for å gjennomføre et skolebesøk i utstillingen.

Tekstarbeid

Video på skjerm

I denne presentasjonen ligger en introduksjonsvideo. Videoen vises på storskjerm utenfor ved skolebesøk, med lav eller ingen lyd. I presentasjonen går videoen i loop ved avspillingsmodus.

I forkant av klassebesøk

Skriv ut samtalebrett og spillregler dobbeltsidig på samme ark, og finn frem materiell for Fabelrommet. Se gjennom vedlagt presentasjon og forbered deg på felles oppstart i U-rommet.

Gjennomføring av besøk

Møt elevene nede og ønsk dem velkommen til høstens utstilling. Følg klassen opp til U-rommet og la dem sette seg på tribunen mens skjermen viser ulike videoer.

Introduksjon

Bruk presentasjonen som støtte når du ønsker elevene velkommen og introduserer utstillingens tema. Læreren skal ha delt inn klassen i to grupper (Gruppe 1 og 2) på forhånd slik at elevene vet hvilken gruppe de tilhører. Fordel gruppene på hvert sitt rom etter å ha vist dem hva som skal skje i de to rommene.

Elevaktivitet

Elevene deles inn i to grupper og fordeles i hvert sitt rom. Etter 30 minutter skal gruppene bytte plass. Som biblioteksvert skal du være tilgjengelig for elevene på U-rommet dersom de trenger hjelp eller støtte, og læreren kan gjerne være med på Fabelrommet.

Avslutning

Når det har gått én time, samler du elevene på tribunen igjen for en felles avslutning. Bruk de to siste spørsmålene i presentasjonen når du avslutter besøket.

Etter besøk

Send gjerne ut linken under til lærerne etter besøket. Der finner de et utvalg ressurser og undervisningsopplegg som de kan bruke i klasserommet dersom de ønsker å jobbe videre med temaet.