Journalistikk, demokrati og kildekritikk

Hva gjør egentlig en journalist? Hvordan henger demokrati og pressefrihet sammen? Og hvorfor vinner to journalister fredsprisen?

Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se filmen og diskuter i liten gruppe. Vær forberedt på å dele i fellesskap.

Oppgave 2

Se filmen og jobb med oppgavene. Forbered deg på å dele med klassen.

Oppgave 3

Oppgave A, B, C og D kan du gjøre individuelt. Oppgave E gjøres sammen med andre. Deretter skal du dele med klassen og delta i klassesamtalen.

Vi henter informasjon fra mange ulike kilder, men hvorfor velger vi de kildene vi velger? Foto: Unsplash

Oppgave 4

Dette er en fordypningsoppgave hvor du skal velge én av oppgavene under. Denne skal du bruke en hel arbeidsøkt på, før den skal presenteres for klassen.

Leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, viser bilde av årets fredsprisvinnere, journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov på Nobelinstituttet i Oslo. Foto: Heiko Jung, NTB