Kan vi stole på Snapchats MyAI?

Flere språkmodeller basert på kunstig intelligens har blitt tilgjengelige. Hva bør vi tenke på i møte med modeller som MyAI?

Tekstarbeid
Diskusjon

Video

Hvis du skal se videoen på din egen enhet, finner du den her. Etter at dere har sett videoen, oppsummerer dere sammen hva MyAI og egentlig er med deres egne ord.

Hva er MyAI?

Oppgave 2

Svar på spørsmålene. Ta notater så dere er klare til å dele med klassen.

Oppgave 3

Når dere er ferdige med å diskutere oppgave 2 i fellesskap i klassen, begynner dere på denne oppgaven.

Lag en liste med tre punkter som dere synes er viktig å tenke på når vi skal bruke MyAI eller andre språkmodeller. Bruk det dere har snakket om i løpet av timen.