Kildekritikk i kriser

Hvordan skal vi jobbe med kilder i en pågående krise, når vi mottar informasjon fra alle kanter?

Diskusjon

Oppgave 1

Se videoen om Informasjon i kriser (0:57) og svar på spørsmålene.

Oppgave 2

Hvilke kilder finnes på det som skjer? Tenk på hvor du mottar nyheter, og hvilke andre plattformer og medier du kjenner til. Bruk internett og søk for å finne flere kilder.

Når det skjer dramatiske ting i nærmiljøet kan ryktene raskt begynne å gå. Foto: NTB

Oppgave 3

Sorter troverdigheten til de ulike plattformene og mediene. Gjør deg klar til å dele i gruppe og med klassen.

Under eller rett etter en dramatisk hendelse har mange behov for å vite hva som har skjedd. Da er det lett at rykte går og informasjonen kommer fra mange ulike kilder. Foto: NTB

Oppgave 4

New York Public Radio (WNYC) har laget en liste med tips til hvordan man kan forholde seg til informasjonsflommen som oppstår i en krise. Faktisk.no sin oversettelse av listen står under.

Se gjennom listen, enten på siden her eller på linken, og diskuter: Hvordan vil dere bruke disse tipsene?

Å skille riktig informasjon fra feil informasjon kan være vanskelig når det skjer mye. Det kan være lurt å være ekstra forsiktig med å dele informasjonen videre. Foto: NTB