Kildekritikk: Kjøtt

Hvordan kan avsenderens motivasjon påvirke informasjonen vi får om et tema? Hva påvirker hvordan vi tolker en avsender?

Diskusjon

Oppgave 1

Les utdragene fra "Om oss" for hver av de ulike avsenderne.

Oppgave 2

Tekstene under er hentet fra nettsidene til avsenderne du leste om i forrige oppgave. Velg deg to av dem, og svar på spørsmålene til hver av dem:

  • Hvilken avsender tror du teksten har?
  • Skriv ned tre argumenter eller andre ting du finner i teksten som gjør at du tror at det er denne avsenderen.

Oppgave 3

Svar på spørsmålene.