Konsekvenser av konspirasjonsteorier

Konspirasjonsteorier sprer seg raskt over nett og særlig i sosiale medier. Men er det så farlig?

Forberedelse

I dette opplegget møter du ulike kilder knyttet til konsekvenser av konspirasjonsteorier. Bruk det du har jobbet med i opplegget til å gi uttrykk for din egen mening i den avsluttende skriveoppgaven. Det er lurt å gjøre notater underveis som du kan bruke i skriveprosessen.

Oppgave 1

Se video og diskuter spørsmålene i liten gruppe

Hva er en konspirasjonteori (3:04)

Oppgave 2

Les artikkelen om kjæresten som ble oppslukt av . Diskuter spørsmålene under i liten gruppe.
Skriv stikkord som dere kan ha med til prat i plenum.

Konspirasjonsteorier er ofte knyttet til en mistillit mot de mest kjente og største mediene som gjerne kalles "main stream media" forkortet "MSM".

Oppgave 3

Diskuter i plenum hva dere tenker om disse spørsmålene.

Oppgave 4

Konspirasjonsteorier sprer seg i stort omfang i dag. Velg en av oppgavene og skriv en tekst på maksimalt 500 ord. Bruk vedlagte kilder i besvarelsen din.