Konspirasjonsteorier og nyheteshendelser

60 min

Når det skjer en krise oppstår det gjerne mange teorier om konspirasjoner. Hva kan vi gjøre når vi møter usikker informasjon?

Oppgave 1

Se videoen om hva en konspirasjonsteori er. Diskuter spørsmålene med en partner

Hva er en konspirasjonsteori? (3:04)

Oppgave 2

4. august 2020 var det en stor eksplosjon i Beirut. Hva var det som egentlig skjedde? I forbindelse med eksplosjonen ble det raskt spredt ulike bilder og videoer i sosiale medier. Her er en artikkel publisert hos Journalisten.no, der de skriver om noen av innleggene som ble delt.

Oppgave 3

I artikkelen trekkes det frem fire ulike videoer og bilder som utgir seg for å være fra eksplosjonen i Beirut. Artikkelen viser oss hvordan disse enten er manipulerte eller tatt ut av sammenheng. Svar på spørsmålene.

Hva synes du er verst av disse fire alternativene? Foto: Tenk

Oppgave 4

Lag en plakat om Libanon eller Beirut. Begrunn valget av kilder.