Koronavirus og dødsfall i befolkningen

Statistikk brukes ofte til å forklare sammenhenger, men samme statistikk kan tolkes på ulike måter. Dette skal du lære mer om nå.

Introduksjonsvideo

Se videoen

(04:58)

Spørsmål

Svar på spørsmålene:

 1. Hva lagde Florence Nightingale statistikk over på midten av 1800-tallet?
 2. Hva er forskjellen på statistiske sammenhenger og årsakssammenhenger? (fra 2:39 i videoen)
 3. Hvordan kan du bruke tipsene i filmen når du leser nyheter?
 4. Naboen din går i 9. klasse, og sender deg en snap der han forteller at han trenger hjelp med leksene sine i statistikk. Han lurer på hva statistikk er for noe, og hva man må passe på når man leser statistikk. Hva ville du svart ham? Lag tre snaps som viser svaret ditt. (Du trenger ikke sende snapsene, bare lagre de på telefonen din)

Artikkel

Les artikkelen fra Faktisk.no

Spørsmål til artikkelen

 1. Hva er overdødelighet?
 2. Under "Hvordan måles det?" kan vi lese at " Disse tallene sier ikke nødvendigvis så mye alene". Hva betyr dette?
 3. Under "EuroMOMO viser forskjeller mellom land" ligger det et bilde av noen grafer.
  A) Velg ut tre ting disse grafene kan fortelle oss, og skriv det ned.
  B) Hva er det viktig å være oppmerksom på som disse grafene ikke kan fortelle oss? Skriv ned tre ting disse grafene ikke kan fortelle oss.
 4. Grafer forteller oss ikke nødvendigvis hvorfor resultatene er som de er. Hvordan kan man gå frem for å se nærmere på mulige årsakssammenhenger? Hvilke feller tenker du det er lett å gå i her? Forsøk å forklare med konkrete eksempler knyttet til grafene på bildet under "EuroMOMO viser forskjeller mellom land"

Fordypningsoppgave

Artikkelen fra Faktisk.no viser oss at vi til nå ikke ser en overdødelighet i forbindelse med koronapandemien i Norge. I andre land kan vi derimot se en overdødelighet. Disse tallene kan vi se på som fakta, men hvorfor de er som de er kan vi ikke med sikkerhet slå fast.

Tenk deg at du en dag scroller gjennom feeden din og ser ulike påstander om koronapandemien og gjeldende smittevernstiltak:

"Vi har ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien, så smittevernstiltakene er alt for strenge!"

"Vi ser at det i andre land med andre samfunnsstrukturer er en tydelig overdødelighet under koronapandemien."

Velg deg en av påstandene, og skriv en svar på maks 12 linjer der du argumenter for eller mot påstanden. Forsøk å fokusere på hva statistikk og grafer kan fortelle oss, og hvilke årsakssammenhenger de ikke nødvendigvis gir oss svaret på.