Kortprat om detektivlesing

Her lærer du å hvilke spørsmål du kan stille for å vurdere teksters troverdighet. Du skal jobbe i gruppe.

Detektivlesing

Detektivlesing handler om å undersøke teksten, for å kunne ta stilling til den som . Gjennom vil du få konkrete tips til å lese en tekst kritisk.

Erfaringene fra detektivlesing kan du ta med deg videre når du for eksempel skal vurdere hvilke kilder du skal bruke til en skoleoppgave. Du kan også bruke erfaringene når du slapper av på mobilen og møter på informasjon der.

Kortprat

Dere samarbeider nå i grupper på 2-4 personer. Kortene til kortpraten får dere utdelt av læreren deres, eller dere kan bruke linken under for en digital versjon av kortene.

  1. Trekk ett og ett kort fra kortbunken.
  2. Kortet leses og løses sammen med gruppa.
  3. Ta notater underveis. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve litt mer tid og undersøkelser.
  4. Avslutningsvis oppsummerer dere hva dere nå mener om kilden, og forbereder dere på å dele med klassen. Dere skal dele svar på noen av kortene og grunngi deres helhetsvurdering av kildens troverdighet.