Kortprat TONE

45 min

Her blir du kjent med strategien TONE når du skal vurdere en kilde. I læringspar skal dere jobbe muntlig, praktisk og skriftlig.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Arbeidsark

TONE er en strategi for å vurdere Ved å ta stilling til i hvilken grad kilden er og står man sterkere til å finne ut om kilden passer for deg å bruke eller ikke.

  1. Start med å se på hva ordene TONE står for betyr.
  2. Last ned arbeidsarket.
  3. Velg deg ut en du skal se nærmere på.
  4. Fyll inn nøkkelinfoen til kilden nederst på arbeidsarket.

Kortprat

Dere skal jobbe i læringspar:

  1. Last ned kortene som pdf. Trekk kort til kortpraten ved å velge ett av kortene i pdf'en om gangen. Prat først muntlig rundt kortet. Det kan være dere trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene. Ta dere tid til å søke opp den informasjonen.
  2. Etter å ha pratet muntlig om kortet kan det noteres ned litt om hva dere kom frem til på arbeidsarket. Det kan være lurt å svare på minst et par spørsmål i hver kategori før dere gjør en helhetsvurdering av kilden. Der kan dere bruke spørsmålene fra kortene som utgangspunkt når dere fyller inn arket.