Kortprat TONE

Her blir du kjent med strategien TONE for å vurdere en kilde. I læringspar skal dere jobbe muntlig, praktisk og skriftlig.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Delta i gjennomgangen av TONE-strategien.

TONE er en strategi for å vurdere Ved å ta stilling til i hvilken grad kilden er og står man sterkere til å finne ut om kilden passer for deg å bruke eller ikke.

  1. Start med å se på hva ordene TONE står for betyr.
  2. Last ned arbeidsarket.

Oppgave 2

Dere skal jobbe i læringspar:

  1. Last ned kortene som pdf. Trekk kort til kortpraten ved å velge ett av kortene i pdf'en om gangen. Prat først muntlig rundt kortet. Det kan være dere trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene. Ta dere tid til å søke opp den informasjonen.
  2. Etter å ha pratet muntlig om kortet, kan det noteres ned litt om hva dere kom frem til på arbeidsarket. Det kan være lurt å svare på minst et par spørsmål i hver kategori før dere gjør en helhetsvurdering av kilden. Der kan dere bruke spørsmålene fra kortene som utgangspunkt når dere fyller inn arket.