Kortprat TONE

45 min

Her lærer du hvordan du kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Slik kan du finne kilder som passer dine behov.

Arbeidsark

TONE er en strategi for å vurdere Ved å ta stilling til i hvilken grad kilden er og står man sterkere til å finne ut om kilden passer for deg å bruke eller ikke.

  1. Start med å se på hva ordene TONE står for betyr.
  2. Last ned arbeidsarket.
  3. Velg deg ut en kilde du skal se nærmere på.
  4. Fyll inn nøkkelinfoen til kilden nederst på arbeidsarket.

Kortprat

Dere kan jobbe to og to eller i grupper.

  1. Last ned kortene som pdf. Trekk kort til kortpraten ved å velge ett av kortene i pdf'en om gangen. Prat først muntlig rundt kortet. Det kan være dere trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene. Ta dere tid til å søke opp den informasjonen.
  2. Etter å ha pratet muntlig om kortet kan det noteres ned litt om hva dere kom frem til på arbeidsarket. Det kan være lurt å svare på minst et par spørsmål i hver kategori før dere gjør en helhetsvurdering av kilden.