Kva er «heating» på TikTok?

Kva er «heating» på TikTok, og kva konsekvensar kan det ha for oss som enkeltpersonar og for samfunnet?

Diskusjon

Grøn side av arket

Bruk nokre minutt til å søke opp kva «heating» på TikTok betyr. Prat saman på gruppa og fyll inn definisjonar, døme og konsekvensar på side 1 i pdf-en under.

Gul side av arket

Les over snakkeboblene på side 2. Ta stilling til kva for ei utsegn som passar best til deg. Deretter deler du med dei andre på gruppa kva du har valt, og ikkje minst kvifor.

Diskuter med gruppa

Diskuter dei to spørsmåla under. Fyll gjerne på notat på den grøne sida av arket.