Lese nyheter i sosiale medier

Hva bør vi være bevisste på når vi leser nyheter i sosiale medier? Her får du ulike tips og triks som kan hjelpe deg på vei.

Oppgave 1

Bli kjent med plakaten og svar på de tilhørende spørsmålene under i læringspar.

Oppgave 2

Du og din læringspartner får nå tildelt et av punktene fra plakaten. Dere skal finne konkrete eksempler på innlegg som kan knyttes til punktet dere har fått utdelt. Let etter eksempler der dere vanligvis henter nyheter. Samle lenkene til sakene og innleggene i et dokument.

Oppgave 3

Diskuter de fire refleksjonsoppgavene i læringspar.