Medaljens bakside?

Her skal du gjøre deg kjent med hvem som står bak store sportsarrangementer, og hvilke mulige interesser de kan ha.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se video om hva er, og diskuter tilhørende spørsmål med læringspartner.

Video: YouTube, "Sportsvasking"

Oppgave 2

Dere skal se nærmere på en sportsbegivenhet, og kan velge mellom fotball-VM 2022 i Qatar eller vinter-OL 2022 i Beijing.
Når dere har valgt, jobber dere med tilhørende spørsmål:

Oppgave 3

Gruppa jobber videre med sportsbegivenheten dere valgte i opgave 2.

Se videoen og jobb med tilhørende spørsmål. Under finner dere noen forslag til kilder dere kan bruke i tillegg til deres valg av egne kilder. Husk å vurdere alle kildene før dere bruker dem.

Fotball-VM 2022 i Qatar

Video: Amnesty International Norge

Vinter-OL 2022 i Beijing

Video: Amnesty International Norge

Oppgave 4

Dere skal nå samle deres funn i en felles presentasjon som dere skal vise for klassen. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i alle spørsmålene fra oppgave 2 og 3 og følge kriteriene under: