Myter om kvinnehelse

I sosiale medier florerer det av feilinformasjon og myter om kvinnehelse. Her skal du bruke faktasjekk for å debunke slike myter.

Tekstarbeid
Diskusjon

Debunk mytene

Velg deg en av mytene om kvinnehelse som du ønsker å utforske.

Bruk faktasjekk som metode for å debunke myten. I arbeidet ditt skal du vurdere troverdigheten og påliteligheten til kildene dine.

Etterpå skal du presentere funnene for de andre.