Nøytrale medier?

Her skal du jobbe med en tekst som handler om krigen mellom Hamas og Israel, og vurdere hvorvidt den er nøytral eller ikke.

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Finn frem til teksten du skal lese. Gjør deretter førlesingsoppgavene under, før du leser teksten.

Oppgave 2

Les teksten fra oppgave 1 i sin helhet før du begynner med analysen i oppgavearket.