Reklamejakt i sosiale medier

120 min

Du skal nå lære om og jakte på manglende merking av reklame i sosiale medier. Til slutt skal du presentere dine funn for klassen.

Oppgave 1

Se videoen og diskuter tilhørende spørsmål sammen med læringspartner.

Film fra Forbrukertilsynet om merking av reklame i sosiale medier (0:37)

Oppgave 2

Diskuter refleksjonsspørsmålene med læringspartner

Oppgave 3

Nå skal du jakte på reklame eller annonsørinnhold som er merket feil, mangelfullt eller innlegg med reklame som rett og slett mangler merking i sosiale medier. Du skal finne minst 2 eksempler.

Presenter funn

Gjør deg klar til å presentere funnene dine muntlig for de andre i klassen. Bruk for eksempel Power Point eller Keynote for å vise frem eksemplene dine.