Sex og sikre kilder

45-60 min

Det finnes mange råd og mye informasjon om sex. Tverrlesing er en teknikk som kan hjelpe deg med å finne ut hvem du kan stole på.

Oppgave 1

Se over alle spørsmålene fra bildet. Velg deg ut 2-3 spørsmål fra bildet som du skal bruke videre i denne oppgaven:

Oppgave 2

Se videoen som forklarer begrepet . Svar på tilhørende spørsmål.

Hva er tverrlesing og hvordan gjør vi det? (1:04)

Oppgave 3

Gå sammen to og to og reflekter rundt disse spørsmålene: