Sex og sikre kilder

45-60 min

Hvem spør vi når vi lurer på noe om seksualitet og sex? Her skal du vurdere troverdigheten til kilder om temaet.

Tekstarbeid
Diskusjon

Oppgave 1

Tenk deg at du har noen spørsmål knyttet til sex og seksualitet som du gjerne vil prøve å få besvart. Fra hvem eller hvor ville du søkt informasjon? Diskuter med sidemannen og begrunn svarene dine.

Oppgave 2

På Snapchat og Instagram finner vi "Helsesista". På sin kanal gir hun informasjon, råd og tips om blant annet sex og seksualitet til barn og unge. De innsendte spørsmålene fra ungdom deles anonymt på de offentlige plattformene der Helsesista svarer på dem. Jobb med tilhørende spørsmål i par.

Bilde: Screenshot, "Helsesista" på Snapchat

Oppgave 3

Se på videoen til 5:00 og arbeid med tilhørende spørsmål i par:

Video: NRK Unormal, YouTube

Oppgave 4

Dette er spørsmål som har blitt sendt anonymt inn til . Diskuter tilhørende spørsmål i par:

Oppgave 5

Du skal prøve å finne minst 3 kilder som kan hjelpe deg nærmere et riktig svar på spørsmålet fra Jodel. Når du skal finne kilder til god informasjon, er det lurt å dem. Se videoen og gjør tilhørende spørsmål.