Søk bedre på Google: Søkefelt

Her blir du kjent med konkrete søketeknikker som forbedrer ditt søk, slik at du lettere kan finne det du leter etter.

Diskusjon
Video

Gode treff starter med et godt søkefelt

Her lærer du konkrete triks som du kan bruke i søkefeltet når du leter etter informasjon i Google. Se videoene og gjør tilhørende oppgaver.

Introduksjon

Se videoen og diskuter tilhørende spørsmål med læringspartner:

Introduksjon (0:56)

Oppgave 1: Frasesøk

Ved å sette en setning eller ord i riktig rekkefølge mellom to anførselstegn, gir Google deg kun treff der ordene står sammen. Se videoen og gjør tilhørende oppgaver.

Frasesøk (0:44)

Oppgave 2: Manglende ord

Ved å sette inn en stjerne (*) som en erstatning på et manglende ord, vil Google gi oss treff med forslag på det manglende ordet. Google prøver rett og slett å gi oss ulike alternativer til det ordet vi selv ikke kommer på. Se videoen og gjør tilhørende oppgaver.

Manglende ord (0:37)

Oppgave 3: Fjern uønskede ord

Ofte dukker det opp mye annet når vi søker på noe helt konkret. Gjerne ord og treff vi spesielt ikke ønsker å få opp. Da kan vi luke bort treff som inneholder disse ordene. Ved å sette et minustegn (-) foran ordet i søkefeltet, vil Google utelukke alle treff med det ordet. Se videoen og gjør tilhørende oppgaver.

Fjern uønskede ord (0:25)

Oppgave 4: Bestemte nettsider

Hvis jeg kun ønsker å få treff fra en bestemt nettside eller kun treff fra norske nettsteder, finnes det et triks for det. Ved å gi en pekepinn på hvor du ønsker å finne kilder bak "site:" i søkefeltet, kan Google sortere ut dette for deg og luke bort kilder fra andre nettsider. Se videoen og svar på tilhørende spørsmål.

Bestemte nettsider (0:52)

Oppgave 5: Andre tips og triks?

Kjenner du til flere tips og triks som du har lyst til å dele med klassen? Noter dem ned!