Søketeknikker bilder

Hvordan kan du bruke søkemotorer til å finne informasjon om et bilde? Her får du praktiske øvelser i billedsøk.

Oppgave 1

Bruk en søkemotor til å finne svaret på disse oppgavene. Noter begrunnelse for svarene dine.

Oppgave 2

Gå sammen med en eller to andre. Forklar hvordan dere kom frem til alternativet dere valgte.

Oppgave 3

Gå inn i Google Street view for å løse denne oppgaven.

Google har kjørt rundt og tatt bilder av gater rundt i verden. På google maps kan du velge street view med å plassere den gule mannen på gata du vil utforske. Foto: Unsplash.

Oppgave 4

I denne oppgaven skal du selv bruke bilder fra google maps til å lage innlegg til en klassequiz. Legg inn bildet i en slide i powerpoint/keynote eller liknende.