Stoler du på kilden?

Hvordan vet du at du kan stole på en kilde? Her skal du lære hvordan du finner ut mer om en kilde og dens troverdighet.

Diskusjon
Video

Oppgave 1

Se videoen (1:00) og svar på tilhørende spørsmål.

Hva gjør at vi kan stole på en kilde? (1:00)