Stoler du på kilden?

Hvordan vet du at du kan stole på en kilde? Her skal du lære hvordan du finner ut mer om en kilde og dens troverdighet.

Oppgave 1

Se videoen (1:00) og svar på tilhørende spørsmål.

Hva gjør at vi kan stole på en kilde? (1:00)