Tall som virkemiddel i reklame

Utforsk hvordan tall kan fremstilles på ulike måter og brukes som virkemiddel i argumentasjon.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Om tall og informasjon

I denne økta skal du få utforske ulike måter å fremstille tallverdier på, og se på hvordan ulike fremstillinger av tall kan brukes for å underbygge argumenter og få frem ulike budskap.

Start med å se videoen om tall og informasjon.

Video om tall og informasjon (0:36)

Oppgave 1

Vi skal ta utgangspunkt i utsagnet fra Helsedirektoratet: "8 av 10 sitter for mye."
8 av 10 kan fremstilles på ulike måter. Forsøk å fremstille 8 av 10 på så mange ulike måter dere får til.

Nyheten fra Helsedirektoratet, slik den ble vist hos VG, 26.04.23 Foto: Skjermdump fra

Oppgave 2

Ranger måtene dere fant i oppgave 1 ut fra hva dere synes ser minst og størst ut.

Oppgave 3

Mange aktører bruker slik informasjon i sitt arbeid, enten det er til å markedsføre egne produkter, underbygge informasjon de kommer med eller påvirke våre handlinger og meninger.


Oppgave 4

Hva gjør at dere har tillit til en ? Diskuter hvilken av de tre aktørene dere ville hatt mest tillit til med tanke på informasjon om denne saken. Husk å begrunne valget.