Testing av samtalekort og annet

Her tester jeg samtalekort. Det testes også andre ting som vi trenger av ulikt slag. denne ingressen ble lang nok.