The great replacement

Denne konspirasjonsteorien dukker opp i stadig flere dramatiske hendelser knyttet til terror. Hva går den ut på?

Oppgave 1

Les artikkelen.

Oppgave 2

Diskuter spørsmålene i par.

Oppgave 3

Bruk SSB sin side med statistikk om innvandring når du svarer på spørsmålene under.