Ukesoppdrag Glemmen: Ditt kildeunivers

Hva sier TikTok og SNL? Du skal undersøke hva ulike kilder sier om et tema, og hvem som står bak informasjonen.

Tekstarbeid
Diskusjon

Undersøk ditt kildeunivers!

I dag har vi stor tilgang på informasjon. Vi både mottar den og oppsøker den på ulike plattformer og fra ulike , for eksempel nettaviser, sosiale medier, forskningsartikler, vennene våre og så videre.

Men bak denne informasjonen kan det ligge mange interesser, og en kilde kan ha en bak innholdet den publiserer. Informasjon kan bli vinklet og presentert på en ikke-objektiv måte, både bevisst og ubevisst. Derfor er det lurt å både sjekke hva slags kilde som står bak informasjonen, og å sjekke hva flere kilder sier om det samme temaet før du danner deg en mening.

I denne oppgaven skal du ta for deg et tema og sjekke hva ulike kilder sier om temaet. Du skal både se på kilder du vanligvis sjekker, og kilder du ikke bruker til vanlig. Til slutt skal du lage en plakat og reflektere med læringspartner.

Velg deg et tema

Velg deg et tema som du ønsker å finne ut mer om. Se blant forslagene under.

Avtal med læreren din hvilket temaord du går videre med.

Undersøk

Undersøk hva ulike kilder sier om temaet. Du skal se på kilder du kjenner fra før, og utfordres til å finne kilder du vanligvis ikke ville brukt. Du skal også undersøke hvem kilden er, og forsøke å finne ut hvilken agenda de kan ha.

Noter funnene dine utfyllende så du er klar til å lage plakaten.

Lag plakat

Start på plakaten og skriv i stikkordsform. Se eksempel. Plakaten skal vise ditt kildeunivers og hva det sier om temaet du har valgt deg.

Bruk gjerne farger og illustrasjoner på plakaten din. Bruk for eksempel én farge om kildene du bruker i hverdagen din, og en annen farge på kildene du vanligvis ikke oppsøker.

Hvis dere ønsker det, kan dere sette av plass på plakaten til å få med notater fra refleksjonen.

Refleksjon

Gjør deg opp en mening om temaet på bakgrunn av kildene du har brukt og hva de sier. Diskuter spørsmålene under med læringspartner. Noter gjerne litt fra refleksjonen på plakaten din.