UXA - Thomas Seltzers Amerika

Hvilken påvirkning kan mediene ha på et politisk valg? Det får du lære mer om i episode 5 av UXA - Thomas Seltzers Amerika.

Se episoden

Se episode 5 av Thomas Seltzers UXA.

Spørsmål til episoden

Gå sammen i grupper og svar på spørsmålene til episoden.