Vurdering av grafer

Her skal du finne feil ved grafer og forklare mulige konsekvenser ved grafer som er laget og tolket feil.

Oppgave 1

Arbeid individuelt med side 1 av arbeidsarket. Dersom du ikke har fått arket printet ut fra læreren din, kan du laste ned dokumentet og tegne på det digitalt.

Oppgave 2

Arbeid med side 2 sammen med en samarbeidspartner. Her skal dere velge en av grafene og med egne ord beskrive hva som er feil med grafen og hvilke konsekvenser det får. Det er viktig å få frem at det kan være flere konsekvenser av feilene.